Harkmark kirke

Foto: Torvald Slettebø

Harkmark kirke er fra 1613, og er kanskje Mandal kommunes klenodium nummer en på bygningssiden. Det er en langkirke bygd av furutømmer, og har ca 135 sitteplasser. Altertavle og prekestol er fra 1600-tallet. Kirkeklokke med innskrift: "Dene klaake er bekosted af salig Tørres Christensøns me fecit cipria-nus crans enchusa. Anno 1731." er en er fra 1731 og er en gave fra Karen, enken etter Tørris Christensen Nedenes - "Kongen av Mandal". 

Kirkesølv: Kalk, disk, oblateske og kanne, 1600-tallet. Antependium: Ca. 1660, gitt av mannskap på en hollandsk båt. Brodert: "Givet af Christen Poulsen, de skip St.Pitter, anno 1710". Kirkeskip: 1707, gave fra Torkjel Harkmark. Kopi av det krigsskip han seilte på.
Altertavle: Todelt. Nederste del skal være gave fra Oddernes, men folk ville beholde den gml. og satte
de to sammen til en.Harkmark kirke ble restaurert i 1972-75, og kirken fikk da nytt orgel (1975). Omlag 50 meter fra kirken står det gamle "Presthuset". Det tjente som sakristi inntil kirken fikk sitt nåværende sakristi i 1954. Harkmark kirke er fredet etter Kulturminneloven, og forvaltes i henhold til dette. Kirken ble malt i 1999, og fremstår i dag i sin fulle prakt. Kirken fikk i 2005-06 nytt toalett og ny parkeringsplass. Gjenstående er oppgradering av området rundt fornminnet ved fylkesveien, hvor det er planen å etablere et grøntanlegg igjen
.

Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side   1,   2,   3,  4,   5,   6,  
Store bilder på side 6                                                              

                                                                                                                
 
 
 
 

                                                                                                                                                                Foto: Torvald Slettebø,  Universitet i Agder

1.-


 

                                                                                                                                                                   Foto: Torvald Slettebø,  Universitet i Agder

2.

-


 

                                                                                                                                                                      Foto: Torvald Slettebø,  Universitet i Agder

3.

-


 

                                                                                                                                                                    Foto: Torvald Slettebø, Agder Universitet

4.

-


 

                                                                                                                                                                     Foto: Torvald Slettebø,  Universitet i Agder

5.

-


 

                                                                                                                                                                     Foto: Torvald Slettebø,  Universitet i Agder

6.

-


 

                                                                                                                                                                         Foto: Torvald Slettebø,  Universitet i Agder

7.

-


 

                                                                                                                                                                  Foto: Torvald Slettebø,  Universitet i Agder

8.

-


 

                                                                                                                             Foto: Torvald Slettebø,  Universitet i Agder

9.

-


 

                                                                                                                                                                    Foto: Torvald Slettebø,  Universitet i Agder

10.

-


 

                                                                                                                                                               Foto: Torvald Slettebø,  Universitet i Agder

11.

-


 

                                                                                                                                                          Foto: Torvald Slettebø,  Universitet i Agder

12.

-


 

                                                                                                                                                          Foto: Torvald Slettebø,  Universitet i Agder

13.

-


 

                                                                                               Foto: Torvald Slettebø,  Universitet i Agder

14.

-


 

                                                                                                                                                               Foto: Torvald Slettebø,  Universitet i Agder

15.

-


 

          

                                                                                                                     Foto: Torvald Slettebø,  Universitet i Agder

16.

-


 

Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side  1,   2,   3,  4,   5,   6,