Gater
   del 2  

                                                                                                            Tilbake til  Startsiden
                                                                                                                         Klikk til side    2,   3,   4,   5


Tekstene er laget i samarbeid med Vest-Agder Fylkesmuseum, 
og bildene gjengis med museets tillatelse. 

Webarbeid og tekstutforming: Torvald Slettebø
English vertion: Derek Murphy
Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2-119 utsn.

Bryggebakken, der syklisten kjører slalom gjennom hestelort, med fin frue til venstre i bildet. Barneerindring: På vinterføre var det  så skjurt for kjelken når det var hestelort i bakken!

 
Bryggebakken, where cyclists zig-zag round the horse dung in the street, with one of the elegant ladies of the town to the left in the picture. Childhood memories; in wintry conditions it was awkward sledging when there was horse muck on the slope. 


Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2-110

Fra Oscar IIs besøk i 1891. Rådhusgaten med  Wintersborg til høyre.
Til venstre er det gamle rådhuset nettopp revet, og nybygg skal reises.
 
From the visit of King Oscar 11 in 1891. The town hall with Wintersborgs on the right. To the left the site of the old town hall just recently demolished to be replaced by a new building.


 

Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5171

Gamle Wildts hus, senere Nils Moe, og så Ekberg. Vestre Strandgate 24.
Tidlig på 1900-tallet.
Ennå i dag samme praktfulle portal mot Strandgaten, men trapp er fjernet, for ikke å sperre fortauet. Nå er det jo biltrafikk i gatene, og farlig der for fotgjengere.
 
Vestre Strandgate 24, Old Wildt’s house, later to owned by Nils Moe and then Ekberg, the steps having been removed so as not to block the pavement. Heavy traffic in the street now makes it dangerous for pedestrians. 


 

Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 2-138

Fra Gyldenløve / Vestre Strandgate. Bygget står ennå, med Vietnamesisk kolonialbutikk.
 
From the corner of Gyldenløve/Vestre Strandgate. This building is still standing, now as a Vietnamese grocery store.Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 278

I dag kafe på Fylkesmuseet. Sto ved jernbanen, der Hånesbygget nå er.  Familien Mørchs eiendom, som ble gamlehjem på 1900-tallet.
 
Today a cafe at Fylkesmuseet – the County Museum. It once stood near the railway on the site of the Hånes building. It was the property of the Mørch family and was an old people’s home in the 1900s.Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 30

Tobakksfabrikken i Vestre Strandgate, med Tollboden utenfor bildet til høyre. Reinhardts bygg i neste gatekryss.
 
The tobacco factory in Vestre Strandgate, with Tollboden – the customs house - just out of the picture on the right. Reinhardts building at the next crossroads, Vest-Agder Fylkesmuseum, arki vnr. 414-18

Kristiansand har vært en tobakksby. Tobakken kom hit på allerede på 1600-tallet, med flere tobakksvinkler. Vinkel er det hollandske ordet for butikk, og kom her til å bety tobakksfabrikk. Tobakken ble røykt, først i krittpiper, så i lange merskumspiper. Sigaretten kom først rundt første verdenskrig.
 
Kristiansand has been a tobacco town. Already in the 17th century tobacco was being imported, with a number of tobacco ”vinkler” , which is a Dutch name for shop and here came to be used as tobacco factory. Tobaccco was first smoked in clay pipes and then in merschaum. Cigarette smoking  became popular during the First World War.


Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 424

Lysthus fra en av bakgårdene. Hvilken?
 
 
Summer house in a back garden, but where? 


Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 432

Det gamle teateret, bygget etter branden i 1892, og revet i 1960-årene.
 
The old theatre, built after the town fire of 1892, and demolished in the 1960s. Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5184

Ekserserhuset står ennå, i Tordenskjoldsgate, Holbergsgate til høyre. Bygd i 1908-årene, ved siden av underoffiserskolen fra 1880-årene.
Garnisonens ekserserhus, med ekserserplass rett over gaten.
 
The drill hall still stands in Tordenskjoldsgate, Holbergsgate to the right. Built in 1908 next to the non-commissioned officer’s training school from the 1880s. The garrison’s drill hall with drill square immediately opposite on the other side of the street.


Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 5228

Bygningen på hjørnet av Festningsgaten til venstre og Kongensgate til høyre, Har vært kommandantbolig. Sammen med det gamle Rådhuset i mange år eneste våningshus i byen bygget i mur. Før 1892.
 
The building on the corner of Festningsgaten to the left and Kongensgate to the right. Formerly  the commanding officer’s residence.For a number of years it was the only brick-built building, together with the town hall. Pre-1892.


Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 54


 
 

 

Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 56

Brannstasjonen gjenoppbygd etter brannen i 1892. Ble drevet som en militær organisasjon: En avdeling skulle redde folk, en annen reddet gjenstander, en tredje la våte segl over bygninger. Andre hadde ansvar for sprøyter og slokningsutstyr. Hver avdeling sto ved sin kommandant under avdelingens fane.
 
The fire station rebuilt after the town fire of 1892. It was organised in a military fashion. One section was for life-saving, one for salvage work, and a third for hosing down the fire. Others had the responsibility for maintenance of equipment. Each section had a commander and banner.Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 65

Børs-lysthuset sto mot nåværende Amigos-resturant. Ernst utenfor bildet til høyre. Lysthuset står nå på Vest-Agder Fylkesmuseum.
Omkring 1900.

 
The stock-exchange summer house, now the site of Amigos restaurant. The Ernst hotel off the picture to the right. The summer house now stands in the Vest-Agder Fylkesmuseum.Vest-Agder Fylkesmuseum, arkiv nr. 1

Gyldenløvesgate, mellom Festningsgate og Holbergsgate. Små bolighus, med gjerne tre-fire store familier stuet sammen i hvert. På slutten av 1800-tallet hadde barnedødeligheten avtatt, og antall barn i familien økte.
 
Gyldenløvesgate between Festningsgate and Holbergsgate. Three or four large families were cramped together in these small houses. At the end of the 19th century the infant mortality rate had been drastically reduced and the number of children in each family had inceased 
 
                Tilbake til "Gamle bilder                      Neste side
 
                Klikk til side   2,   3,   4,   5