Kristiansand Lærerskoles Fotogruppe

Utvalgte bilder fra årbøkene
1
975-76, 1976-67 og 1977-78


 

Side 1

Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side   1,   2,   3,   4,  
                                                                           

                                                                                                                
 
 
 
 


Vi har tatt med bilder som vi mente fremdeles kunne være av interesse. Er noen av fotografene uenige, så gi oss et vink. Det går lett å fjerne uønskede bilder. Send mail til: Torvald.Slettebo@hia.no
 

Temaene kommer i vekslende blanding, men følger stort sett bøkenes bilderekkefølge. Som i fotobøkene lar vi bildene helst tale for seg selv, og vise et rikt miljø. Men vi har tanker om senere å sette inn en generelt opplysende tekst, som ikke knyttes til de enkelt bildene.
Årbøkene er trykket på lærerskolens den gang offset-trykkeri, og bildene har derfor noe høyere standard enn i tidligere årbøker.

Avfotografering fra årbøkene, og web-arbeid: Torvald Slettebø               


1.


 
Kort bildetekst.
       


2.

 


 


3.

 


Kort bildetekst.
       


4.
 


Kort bildetekst.
       


5.

 


Kort bildetekst.
       


6.
 


Kort bildetekst.
       


7.

 


Kort bildetekst.
       


8.

 


Kort bildetekst.
       


9. 


Kort bildetekst.
       


10.

 


Kort bildetekst.
       


11.

 


Kort bildetekst.
       


12. 


Kort bildetekst.
       


13.
-


Kort bildetekst.
       


14.

 


Kort bildetekst.
       


15.


 

          

Tilbake til Startsiden
Neste side
Klikk på side   1,   2,   3,   4,