Med bilder i lav oppløsning, hentet fra tidligere videofilm-opptak, gjort av Torvald Slettebø.
Fremstillingen er rent foreløpig, og er bare ment å skulle vise et interessant tema, der vi kanskje senere kan lage bildeserie med bilder i høy kvalitet, og tekst skrevet i samarbeid med kyndige.

                                              
                                            
Fiskaa

 
 
 
 


 

Z

 

Z 

Z 

Z 

Z


 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 
                                    Neste side