Dyr og fugler

i Agder naturmuseum

Tekst: Ovin Udø
Foto: Torvald Slettebø
   

                                                       

                                                                                                                                    Klikk på side   1,   2,   3,   4,  
5,
 

          Foto: Torvald Slettebø, Seniorsenteret, Høgskolen i Agder    534
 

1.  
Agder naturmuseum (tidligere Kristiansand Museum) ble grunnlagt i 1828 og er blant Norges eldste museale institusjoner. Museet åpnet nye utstillinger sommeren 1990.

Gjennom moderne utstillingsteknikk blir utviklingen av Sørlandsnaturen framstilt fra istid til nåtid og fra hav til høyfjell. En spesialustilling av fargerike mineraler setter også preg på utstillingen, og her finnes landsdelens eneste botaniske hage.


    Foto: Torvald Slettebø, Seniorsenteret, Høgskolen i Agder    535
 

2.

 

Foto: Torvald Slettebø, Seniorsenteret, Høgskolen i Agder     2439
 

3.

 

Foto: Torvald Slettebø, Seniorsenteret, Høgskolen i Agder      4277
 

4.
Fra museets vestibyleområde. 

Foto: Torvald Slettebø, Seniorsenteret, Høgskolen i Agder
 

5.
Fra museets vestibyleområde, med bl.a. preparat av stor månefisk. 

Foto: Torvald Slettebø, Seniorsenteret, Høgskolen i Agder     4257
 

6.
Karakteristiske landskapstyper fra Agder.

 

Foto: Torvald Slettebø, Seniorsenteret, Høgskolen i Agder     3654
 

7.
Ulven forekommer igjen på Agder som streifdyr, etter et fravær på nesten hundre år.

 

 

Foto: Torvald Slettebø, Seniorsenteret, Høgskolen i Agder     3660
 

8.


 

Foto: Torvald Slettebø, Seniorsenteret, Høgskolen i Agder     3655
 

9.
Elg i typisk landskap fra indre Agder.

 

 

Foto: Torvald Slettebø, Seniorsenteret, Høgskolen i Agder     3658
 

10.
Portrett av gammel elgku.

 

Foto: Torvald Slettebø, Seniorsenteret, Høgskolen i Agder    3657
 

11.
Portrett av elgokse

 

Foto: Torvald Slettebø, Seniorsenteret, Høgskolen i Agder     3646
 

12.
Reinsdyr. Agderfylkene har Europas sydligste reinsdyrstamme.

 

 

Foto: Torvald Slettebø, Seniorsenteret, Høgskolen i Agder     3522
 

13.
Moskusdyr, døde ut i Europa under siste istid,
gjeninnført til Divrefjell i 1947.
Foto: Torvald Slettebø, Seniorsenteret, Høgskolen i Agder     3523
 

14.
Moskuser med kalv. 

Foto: Torvald Slettebø, Seniorsenteret, Høgskolen i Agder     3536
 

15.
Brunbjørnen ble borte fra vår landsdel på slutten av 1800-tallet. Den er nå tilbake på Agder med enkelte streifddyr.


 

Tilbake til "Museer og samlinger"      Neste side

                Klikk på side   1,   2,   3,   4,   5,