Agder naturmuseum
og botaniske hage

En omvisning sommeren 2003

- -  Guided tour, summer 2003

Tekst: Per Arvid Åsen, førstekonservator
ved Agder naturmuseum og botaniske hage.

Web-arbeid: Torvald Slettebø.


                                                                                                                                   Tilbake til  "Museer og samlinger"

                                                                                                                            Klikk til side  2,   3,   4,   5               
                                
                                                                                                          Tilbake til Start


Agder naturmuseum og botaniske hage ble grunnlagt i 1828 og er blant Norges eldste museale institusjoner. (Museet het tidligere Kristiansand Museum.) Nye, permanente utstillinger ble åpnet sommeren 1990. Gjennom moderne utstillingsteknikk blir utviklingen av Sørlandsnaturen framstilt fra istid til nåtid og fra have til høyfjell. En spesialutstilling av fargerike mineraler fra hele verden setter også preg på utstillingene, og her finnes landsdelens eneste botaniske hage.


Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Fra inngangspartiet til Agder naturmuseum og botaniske hage på Gimle Gård i Kristiansand. Billedkavalkaden tar deg med på en virtuell museumstur i spennende omgivelser, hvor historisk herregårdsmiljø danner en vakker ramme om besøket.
Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Uthusbygningene på Gimle Gård. Låven til venstre huser blant annet Agder naturmuseums faste utstillinger. I bygningen i midten finnes zoologisk preparantverksted. Det karakteristiske Ridehuset er bygningen til høyre i bildet.

 
 

        Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Fra tunet utenfor hovedinngangen til Agder naturmuseum. Museet har egen kafe som er åpen hele året. Om sommeren danner tønneplantene fra Botanisk hage en eksotisk ramme om kafebordene, og folk koser seg i sola.

 
 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Den engelske landskapsparken med parklind som kan være plantet så tidlig som i 1770-årene. I sin opprinnelige form ble parken antagelig anlagt omkring 1780-1800.

 
 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Et viktig treslag i den gamle parken er bøk. Det er vakkert når sollyset spiller i nyutsprungne blader.

 
 

              Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Parti fra dammen i Botanisk hage. Hagen omfatter alle grøntarealene på Gimle Gård, med den gamle landskapsparken, bartresamling, naturområder, lynghage, fjellhageanlegg, staudesamling, roser og eksotiske tønneplanter.

  

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Bartresamlingen (arboretet) ble anlagt i 1969. Samlingen er et demonstrasjonsfelt av barttrær, men danner også et sammenhengende lebelte omkring Botanisk hage.

 
 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Vanlig tuja (Thuja occidentalis ’Fastigiata’), plantet ut i arboretet i 1986. I alt finnes ca. 60 forskjellige sorter bartrær i samlingen.

 
 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Apeskrekk eller skjellgran (Araucaria araucana) er en av godbitene i arboretet. Vi har to planter hvorav denne stammer fra et mortre i Bergen. Det er så vidt arten kan klare vintrene i Kristiansand, men vårt tre er nå blitt flere meter høyt.

 
 

Foto: Torvald Slettebø,  www.agderkultur.no, Høgskolen i Agder

Kristiansand lokallag av Norsk Ornitologisk Forening har et eget fuglekasseprosjekt i Gimleparken. 8 kassetyper henger i stort antall rundt i parken. Kassene kan dekke boligbehovet for 12 fuglearter.

 
 

 

 

                                                                  Tilbake til  "Museer og samlinger"                   Neste side

                     
                 Klikk til side  1,   2,   3,   4,   5