Industri og banker i Kristiansand
Etter Overretssakfører P. Hansens bok fra 1902

                                                                                                                           Klikk på side   1,   2,   3,   4,   5,
 

Bildene er hentet fra boken
         "Kristianssands Næringsliv i ældre og nyere Tid".
 

Den utkom mellom 1902 og 1905 på A. M. Hanches Forlag, Kristiania.

Med de originale bildetekstene. Etter hvert vil vi gjerne også hente utdrag fra bokteksten, og bearbeide til fyldigere bildetekster.

Fotoarbeid: Torvald Slettebø, Seniorsenteret ved Høgskolen i Agder.


 

Evje Nikkelværk. 

Bildetekst. 

Flaatgrubens 6te etage, 45 meter under dagen. 

Grubearbeidere. 

Flaatgrubens Skakt. 

Garherder. 

Fosvik Smeltehytte. 

Flaatgruben. 

Diriktørbolig. 

Laboratorium. 

Pukkhuset ved Flaatgruben. 

Blæsemaskinen, Fosvik. 

Gerhardts Verft. 

Gerhardts Verft. 

Christianssands Tørdok, Bredalsholmen. 

Bredalsholmen Tørdok. 
 

Bildetekst. 

Tilbake til "Gamle bilder"      Neste side

                Klikk på side   1,   2,   3,   4,   5,