Forretninger i Kristiansand
Etter Overrettsagfører P. Hansens bok fra 1902

 
                                                                                                                         Klikk på side  2,   3,   4,   5,

Bildene er hentet fra boken
       "Kristianssands Næringsliv i ældre og nyere Tid".
 

Den utkom mellom 1902 og 1905 på A. M. Hanches Forlag, Kristiania.

Med de originale bildetekstene. Etter hvert vil vi gjerne også hente utdrag fra bokteksten, og bearbeide til fyldigere bildetekster.

Fotoarbeid: Torvald Slettebø, Seniorsenteret ved Høgskolen i Agder.


 

Samlagets Udskjænkningssted i Toldbodgaden.



 

Ølhalle i Raadhusgaden.



 

J. O. Gundersen & Co Vinforretning en gros.



 

J. O. Gundersen  & Co, Filial i Kristiania.



 

Cheferne og Personalet i Kristianssand S.



 

Disponenten og Personalet for Filialen i Kristiania.

 

Tobias Siqueland Jernvarehandel i Toldbodgaden no. 6.



 

Forretningens Gaardsrum.

Indfeld: Handelsreisende Joh. E. Nielsen.



 

Indre og ydre Kontor.



 

Butik og Lagerrum.



 

Fra Støbegodslageret.



 

Lagerrum i Kjelderen.



 

Gerh. Langfeldt, Forretningsgaarden.



 

Chefskontor.




Kontor og Lager.




Lager.




Lager.



 

     Foto-opplysninger

Bildetekst.



 

Tilbake til "Gamle bilder"      Neste side

                Klikk på side    2,   3,   4,   5,